นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตัวแก้ไขเว็บไซต์

ชื่อที่พัก: Moom Mam
ที่อยู่ทางไปรษณีย์: 19 rue de Mogador, 75009 Paris

ชื่อผู้อํานวยการสํานักพิมพ์

เซเฉียน (XU Ceqian)
ผู้จัดการ

ชื่อของโฮสต์ไซต์

ไซต์กราวด์
C. de Prim, 19, bajo izquierda, 28004 มาดริด, สเปน

คุกกี้

คุกกี้เหล่านี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการทํางานที่เหมาะสมของเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกที่จะคัดค้านการฝากคุกกี้เหล่านี้โดยใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

คุกกี้เชิงสถิติ

คุกกี้เหล่านี้วัดจํานวนการเข้าชมจํานวนหน้าที่ดูและกิจกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์ พวกเขาช่วยให้เราสามารถวัดผู้ชมของเว็บไซต์เพื่อสร้างสถิติการเข้าชมและประเมินแหล่งที่มาของการเข้าชมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ทางสถิติเหล่านี้ได้ เราขอเชิญคุณปรึกษาการจัดการคุกกี้ Google Analytics ในหน้า https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr โดยเฉพาะ Google :

คุกกี้ Facebook

คุกกี้ช่วยให้เราสามารถแสดงโฆษณาต่อผู้ที่เคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้วและแนะนําบริการของเราตามกิจกรรมนั้น คุกกี้ช่วยให้เราสามารถ จํากัด จํานวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณาเพื่อไม่ให้โฆษณาเดียวกันแสดงซ้ําแล้วซ้ําอีก เราใช้คุกกี้เพื่อนับจํานวนครั้งที่โฆษณาแสดงและเพื่อคํานวณต้นทุนของโฆษณาเหล่านั้น นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้เพื่อวัดความถี่ที่ผู้คนดําเนินการบางอย่าง เช่น การคลิกหรือแสดงโฆษณา

คําจํากัดความของคุกกี้

นี่เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และใช้เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าและข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้บนหน้าเว็บที่พวกเขาเยี่ยมชม

ความเป็นส่วนตัว – การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจสื่อสารกับเราท่านมีสิทธิเข้าถึง แก้ไข แก้ไข และ/หรือลบทิ้งตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล n°2004-801 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547 หากต้องการใช้สิทธิ์นี้โปรดส่งข้อความไปที่ร้านอาหาร Moom Mam ข้อมูลที่รวบรวมอยู่ภายใต้การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละคนมีสิทธิ์เข้าถึงแก้ไขแก้ไขและลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเขา / เธอ (มาตรา 34 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลของฝรั่งเศส) สามารถใช้สิทธินี้ได้ที่ร้านอาหาร Moom Mam ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์นี้จะถูกเก็บไว้เป็นเวลาสูงสุดที่หมดอายุ

ร้านอาหาร 15 1200x800 - นโยบายความเป็นส่วนตัว