Juridische informatie

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als de L.C.E.N., wordt de volgende informatie onder de aandacht gebracht van gebruikers en bezoekers van de website www.moommam.fr:

Juridische informatie :Eigenaarsstatus:B edrijfsnaam: Moom Mam Geregistreerd kantooradres: 19 rue de Mogador, 75009 Parijs

E-mailadres: contact@marki&co.fr

Registratienummer RCS: 513 048 298 R.C.S. Parijs

BTW-identificatienummer :

De host van de website is: SITEGROUND C. de Prim, 19, bajo izquierda, 28004 Madrid, Spanje